Sunday, May 25, 2008

Monday monday monday...

Sexy Myspace Comments
Hot! Myspace Comments

ёооё ингээд шинэ 7 хоногийн эхний одор.. муухай тсарайлаад гарч явахаас..сэрүүлэг дуугарсан чин утасаа шуурч авч хараад хаха.. тэгснээ сэрүүлэгээ унтаадаг хун болж утаснийхаа энд тэнд дарж байгаад болохгуй болохоор н дэрэн доороо хийгээд унтах гэж узээд.. тэгснээ гэнэт усэрч босоод... ганц би биш бараг бугдээрээ л нэг дэх одорийг уздэггүй байхдоо.. зиак тэгээд бугдээрээ.. эрч хучтэй шинэ 7 хоногийн толоо...кофэ-гөөрөө тулгачихий,...

No comments: